دشوار اسلام گلوله خودکشی اسلام آباد

دشوار: اسلام گلوله خودکشی اسلام آباد اخبار حوادث

به گزارش ایسنا، پرونده آنتونی گولچ با رأی قطعی دادگاه بین المللی ورزش همراه شده است بود. حمیدرضا گرشاسبی پیش از این با حضور در C.A.S با اقداماتی که انجام شده اس

پرونده گولچ بسته شد

پرونده گولچ بسته شد

عبارات مهم : پرونده

باشگاه پرسپولیس پرونده آنتونی گولچ، بازیکن سابق خارجی خود را بست.

به گزارش ایسنا، پرونده آنتونی گولچ با رأی قطعی دادگاه بین المللی ورزش همراه شده است بود. حمیدرضا گرشاسبی پیش از این با حضور در C.A.S با اقداماتی که انجام شده است بود، شرایطی را فراهم آورد که هزینه های مربوط به این پرونده و مبالغی که باید پرداخت شود، نسبت به احکام قبلی کم کردن یابد. این پرونده در C.A.S به حکم قطعی رسید که بر اساس آن باید ۲۴۱ هزار یورو به گولچ، ۲۵ هزار دلار به وکیل وی و ۱۲۵ هزار دلار به کلوب شریف مولداوی پرداخت می شد. با در نظرگرفتن این که این حکم قطعی شده است بود، در صورت تعلل در این امر، کلوب پرسپولیس با احکام دیگری چون کسر امتیاز روبه رو می شد.

پرونده گولچ بسته شد

بر همین اساس، با وجود پرسشها مختلف، منابع مالی موردنیاز از طرق متفاوت تهیه و تامین و به طرفین برابر پرداخت شد تا این پرونده جهت هر لحظه بسته شود. به این ترتیب خطر پرسشها و پرسشها احتمالی بعدی از ناحیه این پرونده همچون کسر امتیاز مرتفع شد.

واژه های کلیدی: پرونده | پرسپولیس | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz